Türkiye’de Reklamı Yasak / Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetler

Reklam Yapılması Yasaklı Ürün ve Hizmetler

 • Alkollü içecekler (ve kullanımıyla ilgili her türlü faaliyet);
 • Tütün ürünleri, bunların kullanımıyla ilgili her türlü ürün;
 • Uyuşturucular veya herhangi bir aktivite kolaylaştırıcı ve uyarıcı maddeler;
 • Hastaneler, eczaneler ve doktorlar da dahil olmak üzere tıbbi ilaçlar ve hizmetler;
 • Silahlar;
 • Medyum, astrolog ve falcı hizmetleri;
 • Çöpçatanlık (bir eş bulmak için randevu ayarlama, evlilik aracılığı yapmak vb.);
 • Kumar oynama, kumarhaneler, online kumarhaneler ve kumar oynama organizasyonuna ve düzenlemesine yardımcı tüm ürün/hizmetler de dâhil; kumar oynamak için yardımcı ürünler
 • Pornografi, fuhuş ve seks hizmetleri (ve bu gibi içeriğe sahip kaynaklar);
 • Kürtaj ve ilgili tüm hizmetler;
 • Hukuk ve denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin tedarikçileri;
 • Vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık, tıbbi danışmanlık;
 • Masaj, striptizcilik ve striptiz kulüpleri;
 • Hızlı/ani kilo verme, gıda takviyesi ve bununla ilgili tüm hizmet ve ürünler;
 • Hacker’ların verdiği hizmetler;
 • Telefon görüşmelerini dinlemek için verilen hizmet ve ürünler ve benzer sistemler;
 • Gizli reklamcılık;
 • Piyangolar ve spor bahisleri;
 • Yetişkinler için erotik ve cinsel ürünler

Reklamı Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetler

Tele-pazarlama ve promosyon faaliyetleri

Hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları, promosyon amaçlı piyangoların ve benzer faaliyetlerin süresi ve sonuçların ilan edilme ve ödüllerin dağıtılma zamanı, açıkça belirttiği takdirde izin verilir.

Çocukları hedef alan reklamlar

Reklamın içinde, reklamı yapılan ürüne sahip olmanın, o ürünü alan kişiyi yaşıtları arasında, o ürünü/hizmeti satın almayan/ sahip olmayan kişiler karşısında daha üstün bir konuma sokacağı ya da o ürünü/hizmeti almayanların/sahip olmayanların bundan negatif olarak etkileneceği şeklinde bir izlenim yaratmamalıdır.

Reklam, ürünün/hizmetin gerçek satın alma bedeline ilişkin olarak çocukları yanıltacak şekilde bir fiyat işareti içermeyecektir ya da söz konusu ürünün herhangi bir gelir grubuna ait aileler tarafından satın alınabileceği izlenimi yaratmamalıdır.

Reklam, çocukların deneyimsizliğinden, güven duygusundan ve bilgisizliğinden yararlanarak onları söz konusu ürünleri/hizmetleri satın almaya ; onları ebeveynlerini/ velilerini belirli bazı ürünleri/hizmetleri satın almasına zorlamalarına ve çocukların ebeveynlerine/ velilerine/ eğitmenlerine/ öğretmenlerine olan güvenlerini zayıflatmaya teşvik etmemelidir.

Reklam, çocukları tehlikeli durumlar içinde tasvir etmemeli ve çocukları yabancılar ile iletişime girmeleri konusunda teşvik etmemelidir.

Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanırken sağlığa ve çevreye zarar verilmesinden kaçınmak amacıyla (eğer varsa) gerekli önlemler hakkında da uyarıda bulunmalıdır.

Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanmak için gereken bilgi ve yetenek seviyesini olduğundan daha az göstermemelidir.

Reklam, çocukların kendileri ya da çevreleri için tehlikeli olabilecek eşyaları ya da araçları kullanırken ya da onlarla oyun oynarken olan görüntüleri içermemelidir.

Reklam, reklamı yapılan ürünün ebatları, fonksiyonları ve/veya ekonomik ömrü ile ilgili olarak çocukları yanlış yönlendirecek nitelikte hiçbir bilgi ve görüntü içermemelidir ve reklam, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan duygularını (sevgi, ilgi, bağlılık) sömüren veya bunlardan istifade eden nitelikte olmamalıdır.

Reklam / Tanıtım Şekline Göre Değişkenlik Gösteren Ürün ve Hizmetlerin Reklamları


Karşılaştırmalı Reklamcılık

Reklam, karşılaştırılan ürünün, hizmetin ismini, ticari markasını, logosunu, şirket adını veya belirleyici diğer işaretleri içermeyecektir.

Reklam, karşılaştırılan ürünler/hizmetler de aynı özellikleri taşımalı ve reklamı yapılan ürünün/hizmetin amaçlarıyla aynı amaçları taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması,

Karşılaştırma nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanabilir olmalıdır.

Reklam, adil rekabet prensiplerine riayet edecektir ve tüketicileri (örneğin; ürün için istisnai özellikleri olduğuna dair bir iddia da bulunmamaları için) herhangi bir yanlış yönlendirmede bulunmayacaktır.

İndirimli satışların reklamı

Yalnızca eğer ilgili reklam, indirim tutarını ya da yüzdesini ve indirimin yapılacağı kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiyorsa yapılabilecektir. Öngörülen indirimin 2 hafta ya da bundan daha az bir sürede yapılacak olması halinde; indirime tabi olacak ürün ve hizmetlerin tutarı, markası, modeli ve diğer özellikleri gibi bazı özel ek bilgilerin de belirtilmesi zorunlu olup; indirimsiz fiyatın ve indirimli fiyatların da belirtilmesi zorunludur.

Sağlık Sektörü için Yasal Düzenlemeler 


Özel Hastaneler Ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerine ilişkin reklamlar, hizmet alanlarını, sunulacak hizmetleri kapsayacak nitelikte ve sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte toplumu bilgilendirmek amacı ile sınırlıdır.

Ancak, aşağıda sayılan şartlara uyulması zorunludur:

 • Meslek etik kurallarına aykırı tanıtım yapamaz
 • Talep yaratmaya yönelik tanıtım yapamaz.
 • Diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz.
 • Web sitesinde tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgileri sunamaz.
 • İnsanları yanıltıcı, yanlış yönlendirici tanıtım yapamaz.
 • Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş. Uygulamalara dayalı tanıtım yapamaz.
 • Diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz.

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşlarının hizmetlerine ilişkin reklamlar

Güzellik ve estetik merkezi; güzellik salonu, saç ekim merkezi, güzellik enstitüsü gibi isimler altında faaliyet gösteren, güzellik ve estetik amaçlı olarak kişilere cilt ve vücut bakımı, akapuntur tedavisi, makyaj, epilasyon ve benzeri hizmetlerin verildiği özel sağlık kuruluşlarını kapsamaktadır.

 • Bu kuruluşlar sadece sağlık kuruluşları altında faaliyet göstermelidir ve Uygunluk Belgesine sahip olması gerekir.
 • Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.
 • Reklamlarda, hizmete olan talebi arttıracak ifadeler ve/veya “indirim” içeren ifadeler kullanılamaz.
 • Tescilli isimler, tescil sahibinin yazılı izni bulunmadan sağlık kuruluşları tarafından kullanılamaz.
 • Sağlık kuruluşları, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmî sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticarî isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.
 • Toplumu yanıltıcı, bir şekilde paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve sair faaliyette bulunamazlar.
 • Merkezler bünyesinde veya müstakil olan güzellik salonları sundukları hizmet, uyguladıkları metotlar, kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam, tanıtım veya bilgilendirme yapabilirler, yaptıkları uygulamaları reklam materyallerinde belirtebilirler.

Hekimler ve Diş Hekimleri

Hekimler ve Diş Hekimlerinin adlarını, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre kabul edilmiş ihtisaslarını, akademik unvanlarını, hasta kabul ettikleri yer ve muayene saatlerini bildiren reklamlar kabul edilmektedir.

Ancak, aşağıda sayılan şartlara uyulması zorunludur:

 • Mesleklerini uygularken reklam yapamaz.
 • Ticari reklamlara araç olamaz.
 • Hekimlik mesleğine ve sağlık kurumlarına ticari bir görünüm veremez.
 • İnsanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışlarda bulunamaz
 • Meslektaşları arasına haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulanamaz.
 • Yazılarında kendi reklamlarını yapamaz.
 • Reklam niteliğinde teşekkür yazıları yazdıramaz.

İlaç Ve Gıda Takviyesi

İlaç ve Gıda Takviyesi ürünlerine ilişkin reklam verilmesi ancak aşağıdaki şartlara uyulması şartı ile mümkündür:

 • Reçeteli ilaçların reklamı kesinlikle yasaktır.
 • Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.
 • Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ya da reklâmında; besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifadeler yer alamaz.
 • Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılamaz. Kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın yapılması kabul edilemez.

Eczaneler Ve Ecza Depoları

Eczaneler, reklam mahiyetinde hiçbir faaliyette bulunamaz.

Ecza depolarının faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtımları ve reklamlar, övücü ifadeler barındırmadan, tedavi edici özelliği olmadığı halde bu yönde atıfta bulunmadan, tesirini abartan ifadeler kullanılmayacak şekilde yapılabilir.

Kozmetik Ürünler

Kozmetik ürünler; insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri kapsamaktadır.

Reklamlarda kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

Optisyenlik Hizmetleri

Optisyenlik hizmetlerinin reklamının yapılması ancak aşağıda belirtilen hususların şartlara uyulması koşulu ile mümkündür:

Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz. Optisyenlik müesseseleri elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz.

Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri

Ambulans servisleri; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez. Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve reklam verebilir.

Shopping Cart